skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
jasno
SO 19.12.
3/7°
oblačno
NE 20.12.
3/7°

Vybraná města, obce a osady Šumavy

Šumava se rozkládá na území čtyř okresů: Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Tato města jsou spolu s Vimperkem považována za tradičních pět „bran Šumavy“.

Horní Planá, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Horní Planá – městečko na levém břehu Lipenské nádrže, rodiště a muzeum literáta Adalberta Stiftera. Přívoz na druhý břeh jezera. Protáhlé svažité náměstí, na němž najdeme cennou budovu radnice a kostel, přebudovaný koncem 18. století.
Horská Kvilda Horská Kvilda – obec sestávající z několika desítek roztroušených stavení v oblasti šumavských Plání ve výšce 1 075 m n. m. První písemná zmínka je z roku 1577, ačkoli Horská Kvilda vznikla zřejmě již na přelomu 12. a 13. století. Slovo „Horská“ v názvu značí historickou příslušnost obce k městu Kašperské Hory.
Chvalšiny, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Chvalšiny – obec známá především jako rodiště projektanta a stavitele Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera (1735–1804). Jemu a jeho dílu je věnována i expozice místního muzea v budově bývalé radnice. Další pamětihodností Chvalšin, jež jsou poprvé zmiňovány ve 13. století, je pozdně gotický kostel svaté Máří Magdalény.
Klatovy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Klatovy – další z „bran Šumavy“ a „město karafiátů“. Založeny ve 2. polovině 13. století. Od počátku bylo centrem města čtvercové, mírně svažité náměstí, okolo něhož probíhala výstavba v pravidelném šachovnicovém půdorysu. Pro město byly typické mohutné hradby s baštami. Toto opevnění ze 13. století se v poměrně velkém rozsahu dochovalo do současnosti. Symbolem města je 81 metrů vysoká Černá věž a barokní jezuitský kostel na náměstí. Pod kostelem se nacházejí známé klatovské katakomby s mumifikovanými těly členů jezuitského řádu.
Javorná – památkou a nezaměnitelnou siluetou obce je barokní kostel svaté Anny z roku 1698 se dvěma charakteristickými věžemi, krytými šindelem.
Jelení Vrchy, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Jelení Vrchy – kdysi osada dřevařů, založená roku 1794. Nedaleko portál tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu, o něco výše zásobárna vody pro kanál – Jelení jezírko a ústí tzv. Jeleního smyku. Plavebnímu kanálu je věnovaná expozice v domě č.p. 13. V obci každoročně v létě ukázky plavení dříví.
Kašperské Hory, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Kašperské Hory – původně hornická osada (dosud dobře patrné pozůstatky těžby zlata v okolí, jedna ze štol – Kristina – je dnes využívána jako seismická stanice). Ve 14. století povýšeny na město, od roku 1584 královské město s vlastním znakem. Na náměstí gotický kostel svaté Markéty ze 14. století a barokní, původně renesanční radnice, jedna z nejkrásnějších v Čechách. Nedaleko Kašperských Hor stojí hrad Kašperk, nejvýše položený hrad v Čechách (887 m n. m.).
Kubova Huť – rekreační centrum (lyžování, turistika). Horská obec známá nejvýše položenou železniční stanicí v ČR (995 m n. m.)
Kvilda, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Kvilda – nejvýše položené sídlo se statutem obce v ČR (1 062 m n. m.), založené jako dřevařská osada v 16. století. Až do roku 1945 téměř výhradně německé obyvatelstvo. Centrum letní i zimní turistiky, nedaleko na svahu Černé hory pramen Vltavy. Kostel svatého Štěpána s typickou šindelovou krytinou na přední straně.
Lenora, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Lenora – jedna z nejmladších obcí na Šumavě, založená při slavné sklárně roku 1834. Původní název Elenorenhain. V obci najdeme sklářské muzeum, historickou (stále funkční) veřejnou pec na chleba z 1. poloviny 19. století a krytou dřevěnou lávku přes Vltavu, tzv. rechli, sloužící kdysi k zachycování a počítání plaveného dříví.

<< předchozí      další >>