skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
jasno
SO 19.12.
3/7°
oblačno
NE 20.12.
3/7°

Vybraná města, obce a osady Šumavy

Šumava se rozkládá na území čtyř okresů: Český Krumlov, Prachatice, Klatovy a Domažlice. Tato města jsou spolu s Vimperkem považována za tradičních pět „bran Šumavy“.

Annín – obec se sklářskou tradicí (prvenství ve výrobě rubínového skla, první použití elektrické tavné pece). I v současnosti produkce olovnatého křišťálu. Na nedalekém vrchu Mouřenec malebný románský kostel svatého Mořice s přilehlým hřbitovem a kostnicí.
Antýgl, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Antýgl – krásná ukázka typické šumavské architekturydřevěná usedlost (dvorec) z 18. století, osídlený kdysi tzv. králováky. Po několik století zde fungovala sklárna, jež dala místu zřejmě název, „ein Tiegel“ = jedna pánev, přeneseně jedna sklářská pec, huť.
Borová Lada - kapličkaBorová Lada – vznikla na konci 18. století jako dřevorubecká osada. Proslulá byla zdejší výroba kolomazi, fungoval zde hamr a několik mlýnů. Do roku 1945 se obec jmenovala Ferchenhaid, později Bříza a až od roku 1948 Borová Lada.
Březník (německy Pürstling) – z bývalé osady se do dnešních dnů dochovala pouze hájenka z roku 1856, dějiště Klostermannova románu Ze světa lesních samot. Ve zrekonstruované hájovně je dnes informační centrum a sezónní pohostinství. Je odsud nádherný výhled do údolí Luzenského potoka s kamenitým vrcholem Luzného na obzoru. Přístup od Modravy.
Čachrov – romanticky položená ves s gotickou tvrzí z konce 14. století (od roku 1540 opuštěnou) a s kostelem svatého Václava, připomínaným již v roce 1352. Po mnoho století (1380 až 1943) měla obec i vlastní pivovar.
Český Krumlov, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Český Krumlov – jedno z turisticky nejatraktivnějších měst v ČR, založené ve 13. století Vítkovci. Původní hrádek nad řekou byl postupně rozšiřován a přestavován a dnes je jedním z největších hradních a zámeckých komplexů v Evropě. Najdeme zde unikátní zámecké barokní divadlo, bohaté interiéry, zámeckou zahradu aj. Historické centrum města je od roku 1992 zapsáno na seznamu UNESCO. V kulturním světě je Český Krumlov znám i díky proslulé galerii Egon Schiele Art Centrum, dochovanému fotoateliéru Seidel z počátku 20. století či Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Český Krumlov.
Dobrá, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o. Dobrá na Šumavě (dříve Guthausen) – ves v NP Šumava na úpatí hory Stožec (1 065 m n. m.). Založena roku 1816 jako sídlo dřevařů, dnes již převážně rekreační osada (pouze cca 8 stálých obyvatel). Dochovaný soubor roubených lidových stavení je chráněn jako památková zóna. Přístup např. ze Stožce, či vlakem na trati Č. Budějovice – Volary.
Domažlice, foto: Archiv Vydavatelství MCU s.r.o.Domažlice – centrum chodského regionu leží na místě dávné osady z 10. století. Historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století je chráněno jako městská památková rezervace. V roce 1431 se u Domažlic odehrála slavná bitva husitské historie, v níž utrpěla drtivou porážku vojska páté křížové výpravy. K pamětihodnostem patří zámek, novorenesanční radnice, pozůstatky opevnění, gotický kostel a chodský hrad. Charakteristickou dominantou města je šikmá válcová věž arciděkanského chrámu.
Filipova Huť – centrum chodského regionu leží na místě dávné osady z 10. století. Historické jádro s měšťanskými domy ze 14. až 16. století je chráněno jako městská památková rezervace. V roce 1431 se u Domažlic odehrála slavná bitva husitské historie, v níž utrpěla drtivou porážku vojska páté křížové výpravy. K pamětihodnostem patří zámek, novorenesanční radnice, pozůstatky opevnění, gotický kostel a chodský hrad. Charakteristickou dominantou města je šikmá válcová věž arciděkanského chrámu.
Hartmanice – horské městečko na někdejší Březnické obchodní stezce. Kdysi těžba zlata, později početná židovská komunita. K pamětihodnostem náleží kostel svaté Kateřiny a zrekonstruovaná Horská synagoga z roku 1884, sloužící kulturním účelům. V nedaleké Dobré Vodě Muzeum dr. Šimona Adlera.

další >>