skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
jasno
SO 19.12.
3/7°
oblačno
NE 20.12.
3/7°

Národní park Bavorský les

Německý Národní park Bavorský les (Bayerischer Wald) byl vyhlášen roku 1970 a je spravovaný z města Grafenau. Z původní velikosti 13 100 ha byl v roce 1997 rozšířen na současných 24 250 ha.

Park je z 90% zalesněn, na jeho území se nacházejí pouze čtyři obce, jedno ze tří bavorských ledovcových jezer - Roklanské a nejvyšším vrcholem je 1 453 m vysoký Roklan. K nejhodnotnějším územím NP patří pozůstatky pralesovitého porostu (chráněné již od roku 1914) na jezerní stěně Roklanu. Najdeme zde řadu slatí, z nichž největší je rašeliniště Grosser Filz.

Přibližně čtvrtina plochy parku je v současné době ponechána samovolnému vývoji, bez jakýchkoli umělých zásahů člověka. Les by se zd e měl sám prostřednictvím přirozené obnovy vyrovnávat s následky polomů a škodami, způsobenými kůrovcem.

Vlk obecný (Canis lupus) Bavorský les nabízí návštěvníkům řadu atrakcí. Návštěvnické centrum – Dům Hanse Eisenmanna představuje v 16 velkých výbězích a voliérách většinu zvířat žijících v současné době nebo v minulosti na území parku – medvěda, vlka, rysa, tetřeva apod. Zážitkem s mnoha didaktickými prvky je návštěva nedávno otevřené „stezky korunami stromů“ u městečka Neuschönau. Po visutém dřevěném chodníčku ve výšce 8 až 25 metrů nad zemí se návštěvníci projdou nad větvemi buků, smrků a dalších lesních velikánů. Zakončením 1,3 km dlouhé vycházky je výstup na 44 metrů vysokou dřevěnou věž s širokým výhledem směrem k Roklanu, Luznému a prakticky na krajinu celého Bavorského lesa, za příznivého počasí i na Alpy.

Motto Národního parku Bavorský les zní „nechat přírodu být přírodou“.

Zajímavostí je, že o značení turistických tras se v Bavorsku nestará klub turistů jako v ČR, ale přímo jednotlivé obce. Proto bývá systém značení často velmi rozdílný, s jinými symboly.