skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
jasno
SO 19.12.
3/7°
oblačno
NE 20.12.
3/7°

Muzea na Šumavě

Muzeum Šumavy SušiceMuzeum Šumavy Sušice - předměty vztahující se k historii města a okolí, expozice šumavského sklářství a sušického sirkařství, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna, pamětní síň šumavského spisovatele Karla Klostermanna, sušický mechanický betlém.
Muzeum Šumavy Kašperské HoryMuzeum Šumavy Kašperské Hory - exponáty vztahující se k těžbě zlata a k životu obyvatel staré Šumavy. K nejcennějším exponátům patří soubor pozdně gotických plastik z přelomu 15. a 16. století a kolekce šumavského skla. K vidění jsou zde obrazy a kresby zaměřené na téma Šumavy.
Muzeum Šumavy Železná RudaMuzeum Šumavy Železná Ruda - lidový malovaný nábytek, sklářské nářadí, výstava skla z 19. století a 1. poloviny století dvacátého, měšťanský interiér 19. století spolu s ukázkami porcelánového a cínového nádobí, historie hamernictví a lnářství.
Muzeum Hory Matky BožíMuzeum Hory Matky Boží - historie hornictví v královském horním městě Hory Matky Boží, vybavení domácností předků (výminkářská světnička), staré zemědělské nářadí, videoprezentace historie obce.

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré VoděMuzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě - kultura a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí od Kraslic na severu po Modravu na jihu. Práce, život a osud Dr. Šimona Adlera. Fotodokumenrace zaniklých židovských obcí. Rekonstrukce interiéru židovské světničky.
Sklářské muzeum LenoraSklářské muzeum Lenora - expozice historického a současného skla. Sklářské muzeum je umístěno do prostor v přízemí budovy obecního úřadu Lenora č.p.36.


Muzeum historických motocyklů a jízdních kol Kašperské HoryMuzeum historických motocyklů a jízdních kol K. Hory - největší expozice historických motocyklů v ČR. Některé vystavené exponáty jsou světovými unikáty. V areálu muzea byla rovněž otevřena pivovarská expozice historických pivních lahví. Jedná se o největší kolekci těchto lahví v ČR.
Expozice plavebního kanálu Jelení VrchyExpozice plavebního kanálu Jelení Vrchy - KANÁL EXPO. Velká plastická mapa krajiny kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. Informace o historii plavebního kanálu, o plavení dříví na kanálu, o historii osídlení jižní Šumavy, o těžbě a přibližování dříví.
Expozice vodní energetiky v elektrárně Vydra v Čeňkově PileExpozice vodní energetiky v elektrárně Vydra v Čeňkově Pile - expozice obsahuje mj. krajinný model území od Modravy po soutok Vydry a Křemelné, historické přístroje i modely vodních elektráren s aktivní simulací procesu. Část expozice je zaměřena na Vchynicko-Tetovský plavební kanál.
Expozice Karla Klostermanna - hájenka BřezníkExpozice Březník - expozice v podkroví historické hájenky věnovaná Karlu Klostermannovi - spisovateli Šumavy.Horská synagoga HartmaniceHorská synagoga Hartmanice - stálá expozice Spolužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě. Šumava na starých fotografiích. Vesnice na Šumavě zlikvidované po roce 1948. Historie hartmanické židovské obce, osud synagogy i průběh její záchrany.
Muzeum Schwarzenberského plavebního kanáluMuzeum Schwarzenberského plavebního kanálu Chvalšiny - muzeum se nachází v citlivě rekonstruovaném historickém objektu na náměstí obce, která je rodištěm autora Schwarzenberského plavebního kanálu Josefa Rosenauera.

Poštovní Museum Vyšší BrodPoštovní Museum Vyšší Brod - Stálá expozice dějin poštovnictví na našem území od r. 1526 do současnosti, prodej vybraných poštovních cenin v historické budově bývalého opatství cisterciáckého kláštera.