skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
jasno
SO 19.12.
3/7°
oblačno
NE 20.12.
3/7°

Historie osídlení a život na Šumavě

Kašperské Hory - budova radnice V dávných dobách, kdy Šumavu pokrýval souvislý lesní porost, obýval člověk pouze její okrajové, nižší oblasti. Přes Šumavu vedlo pouze několik obchodních cestZlatá stezka, Vintířova stezka, při nichž začaly po roce 1100 vznikat první osady. K jejich dalšímu rozvoji došlo ve 13. století v souvislosti s nárůstem těžby drahých kovů (zlato, stříbro). Tehdy vznikají hornická města (např. Kašperské Hory) i strážní hrady na obchodních stezkách (Kašperk, Hus).

Osidlování se zmírnilo v 15. století během husitských válek, avšak s rozvojem skláren v 16. století opět zesílilo. I tehdy však zůstávaly centrální a nejvyšší části Šumavy kolonizací prakticky nedotčené. V 17. a 18. století dochází kvůli rostoucí poptávce po dřevě k rozsáhlému odlesňování a k zakládání dalších sídel. Osidlování Šumavy vrcholí na přelomu 19. a 20. století, vzápětí však začíná odliv obyvatelstva díky rozvíjejícímu se průmyslu ve městech.

Boletice - románský kostel v zaniklé obci Další vylidnění přinesla II. světová válka, kdy bylo nejprve vystěhováno české obyvatelstvo a následně po roce 1945 obyvatelstvo německé. Tehdy došlo k zániku mnoha vesnic v blízkosti státních hranic. Řadu osad i stavebních památek postihl v 50. letech smutný osud v nově zřízených vojenských újezdech. Mnohé vesnice byly proměněny v tankové střelnice. Téměř ve všech obcích klesl počet obyvatel i obytných domů a jejich charakter se změnil z trvalých sídel na převážně rekreační osady. Díky vojenskému, pohraničnímu a ještě tzv. zakázanému pásmu zůstala volně přístupná pouze třetina Šumavy.

K novému rozvoji příhraničních oblastí dochází až po pádu tzv. železné opony v roce 1989. Jsou opravována zanedbaná a zdevastovaná stavení i architektonické památky, rozvíjí se turistika v dříve uzavřených a nepřístupných oblastech, dochází k otevření mnoha nových hraničních přechodů pro pěší turisty apod.

Jednou ze zaniklých vsí byla např. Bučina, nejvýše položená obec v Čechách. Ležela v nadmořské výšce 1 160 m těsně při hranici s Bavorskem. V dobách první republiky zde stávalo přes 50 domů, a také škola, hájovna, celnice, kasárna, hotel. Dnes zde najdeme pouze kapličku a turistické odpočívadlo